Hvad vil du gerne
søge frem?

Sparer varmespild for millioner

Aarhus Kommune fjerner 80% af afkølingsgebyret i over 100 bygninger.

Mange bygninger i en varieret bygningsmasse behøver ikke stå i vejen for optimering af fjernvarmeforbruget.

Det viser et stort energiledelsesprojekt i Aarhus Kommune, hvor udpegning af over 100 bygninger med et problematisk varmeforbrug, medførte store besparelser på varmeregningen.

Data er nøglen

AffaldVarme Aarhus stiller detaljerede varmedata gratis til rådighed for alle, der ønsker at gøre brug af dem. På den måde identificerer Aarhus Kommune ikke mindre end 121 bygninger med et problematisk varmeforbrug.

Herefter besøger AffaldVarme Aarhus bygningerne en efter en, sammen med lokalt driftspersonale.

”Den lokale varmemester er ofte en vigtig samarbejdspartner for os. Han kender anlægget bedre end vi gør. Kombineret med vores viden om fjernvarmenettet, kommer vi hurtigere frem til, hvordan problemerne løses nemmest og billigst, og hvordan det kan forhindres i fremtiden,” siger …

Med et konkret løsningsforslag på bordet får energiledelsen et redskab til at prioritere indsatserne.

”I de fleste tilfælde er problemet dårlig afkøling. Fjernvarmeanlægget i bygningen trækker ikke nok varme ud af fjernvarmevandet fra os, før det sendes tilbage til fjernvarmenettet. Det er spild. Heldigvis er det ofte relativt ukompliceret at rette op på,” siger …

Sådan kommer du i gang

Få gratis adgang til jeres data med intelligente løsninger.

Datatilgængelighed er for alle - uanset branche og virksomhedstype.

Hvis I har fokus på energiforbrug og omkostninger, vil I få gavn af at følge og overvåge jeres forbrug.

Få adgang til data

Du er velkommen til at ringe til Martin, hvis du vil vide mere. Han kan hjælpe dig med at komme i gang og vælge den helt rigtige løsning til din virksomhed.

Ring til på 25 57 78 29

Ring til Martin i målerservice