Hvad vil du gerne
søge frem?

Energispring Aarhus

Et professionelt netværk, hvor private bygningsejere sammen med AffaldVarme Aarhus og Aarhus Kommune sætter fokus på energibesparelser gennem videndeling og tæt samarbejde.

Bestsellers bygning i Aarhus

Baggrund for Energispring Aarhus

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling.

Fokus på energibesparelser skal sikre, at der bliver investeret både klogt og grønt i at udbygge infrastrukturen.

Energispring Aarhus er inspireret af Energispring, et koncept udviklet af Københavns Kommune og HOFOR.

Det specielle for Energispring Aarhus er, at netværket får adgang til en platform med fjernvarmedata, der hentes via fjernaflæste varmemålere i netværksdeltagernes bygninger. På sigt bliver platformen også forsynet med andre forbrugsdata.

Netværket udspringer af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020 og er forankret hos AffaldVarme Aarhus.

Resultater det første år

Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden tager udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer.

127 bygninger

er med i analysen

3,8 mio. m2

bygningsmasse er repræsenteret

800.000 m2

bliver analyseret

24 partnere

er med i netværket

5.000 MWh

er det samlede varmeforbrug faldet på et år

228 ton CO2

er den samlede CO2-reduktion.

Hvem kan være med i Energispring Aarhus?

Netværket er for store bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri.

Deltagerne repræsenterer erhvervsbygninger og etagebyggeri med et samlet bygningsareal på næsten 4 mio. kvadratmeter.

Netværket sætter fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Deltagere i Energispring Aarhus ser på oplægsholder

Netværkets partnere 2021

I 2021 har netværket 24 partnere, som repræsenterer et bredt udsnit inden for kontor, handel, institutions- og etageboligbyggeri:

 • Aarhus Universitet
 • Advansor
 • AL2Bolig
 • ALBOA
 • AlmenBo Aarhus
 • AP Pension
 • Bestseller
 • Boligforeningen Ringgården
 • Boligforeningen Århus Omegn
 • Boligkontoret Aarhus
 • Brabrand Boligforening
 • Bygningsstyrelsen
 • DEAS
 • DOMI Bolig
 • Ejendomme, Aarhus Kommune
 • IFF - DuPont
 • Kollegiekontoret Aarhus
 • Pension Danmark
 • PKA Pension
 • P+ Pensionskassen for Akademikere
 • Salling Group
 • Sinding & Co
 • Steen & Strøm
 • Via University College

Derudover deltager AffaldVarme Aarhus, som stiller fjernvarmedata fra netværksdeltagernes bygningsmasse til rådighed for analyse og videndeling.

Med tiden skal netværkets indsats blive relevant for alle energi- og forsyningsaktører i Aarhus-området.

3 cases, der giver stof til eftertanke

Disse byggerier er eksempler på den værdifulde videndeling, der sker i Energispring Aarhus.

Oprindeligt skilte den kommunale skolebygning Virupskolen sig ud fra andre skolebygninger ved at have et højt varmeforbrug.

Men nu skiller den sig ud ved at have reduceret årsforbruget med 14 procent. Det er et kæmpeskridt i den rigtige retning.

Forbedret CTS-styring, udskiftning til LED-lys, ny ventilation og facadeudskiftning med energiruder er nogle af de tiltag, der har sikret det flotte resultat.

Virupskolen

Boligorganisationen AlmenBo har meldt 10 etagebygninger med i alt 48.000 m2 ind til benchmark i Energispring Aarhus.

Her sprang to bygninger på Neptunvej i øjnene, fordi deres energiforbrug var reduceret med henholdsvis 13 og 11 procent. Netop disse to bygninger havde fået nye vinduer, som gjorde energiforbruget markant mindre. På billedet ses de nye vinduer på bygningen til højre.

De andre otte bygningers energiforbrug var derimod ikke ændret fra det ene år til det andet.

AlmenBo - Neptunvej

Bebyggelsen er nyrenoveret og består af tre etageblokke og seks punkthuse.

Renoveringen var en demonstrationscase i Smart City-projektet READY, der er støttet af EU’s Horizon 2020 rammeprogram og introducerede en række innovative energi-teknologier, som har reduceret bebyggelsens årlige varmeforbrug med 25 procent.

Boligforeningen Ringgården - Trigeparken

Solceller bidrager til at nå energimål

Hos IFF - DuPont, der er partner i Energispring Aarhus, er bæredygtighed og grøn omstilling i højsædet.

Derfor etablerede virksomheden i 2021 et solcelleanlæg på størrelse med to fodboldbaner. Målet er at være CO2-neutral i 2050.

Grøn strøm med flere fordele

Anlægget kan levere cirka 10% af elforbruget til IFF's bygninger i Brabrand. Dermed bidrager solcellerne til de mål, virksomheden sætter i forbindelse med Energispring Aarhus.

Som et ekstra grønt initiativ har IFF i samarbejde med Clever sat otte ladestationer op, så medarbejderne kan oplade deres elbiler med solcellestrøm. For strøm er der nok af. Derfor arbejder de også på at lave en aftale om at sælge overskudsstrømmen.

Vil I også have styr på jeres energiforbrug?

Datatilgængelighed er for alle - uanset branche og virksomhedstype. Så har I fokus på energiforbrug og omkostninger, vil I få gavn af at følge og overvåge jeres forbrug.

Med fjernvarme og fjernaflæste målere kan I få adgang til forbrugsdata. Der findes flere løsninger, som I kan læse mere om her.

Mand sidder ved sin computer med sin mobil

Finansiering

Aktiviteterne i Energispring Aarhus er en aktivitet i Aarhus Kommunes Klimaplan 2021-2024 og er finansieret af flere parter. 

 • AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne
 • Den Europæiske Regionalfond giver et tilsvarende beløb som tilskud

Det vil sige, at AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne, mens Den Europæiske Regionalfond finansierer de resterende 50 procent. 

Bliv en del af Energispring Aarhus

Vil du vide mere eller være med?

Som partner i Energispring Aarhus kan du få udveksling på daglig basis og netværksmøder med status, fremdrift, videndeling og relevante temaer for bygningsejere med interesse i energieffektivisering.

Netværksleder
Casper Høgh Sønnichsen

Udviklingskonsulent
Katrine Henriksen