Hvad vil du gerne
søge frem?

Tak fordi du kontakter os

Før du går i gang med at bygge nyt eller renovere, skal der laves en beskrivelse af den nye affaldsløsning. Denne beskrivelse skal godkendes af AffaldVarme Aarhus, inden projektet går i gang.

Derfor er det godt, du kontakter os, så du vi kan finde den bedste løsning sammen.

Affaldsbeholdere foran villa
Regler og retningslinjer

Vil du vide mere om affald?

Se reglerne for husholdningsaffald

Se reglerne for nedgravede beholdere

Se retningslinjerne for mobilsug