Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan skal du placere nedgravede affaldsbeholdere

Nedgravede affaldsbeholder og kuber bliver tømt af en kranbil. Det stiller en række krav til placeringen.

Krav til placering af nedgravede affaldsbeholdere

 • Afstanden fra systemets tømningskrog til midten af skraldebilen (kranen) må maksimalt være 7 meter.
 • Der skal være god oversigt, og der må ikke være cykelsti eller parkering mellem beholder og tømningsbilen.
 • Kørearealer skal kunne tåle tung trafik, op til 32 tons. Vær særligt opmærksom på etagedæk over P-kældre.
 • Kørearealet skal være mindst 3,6 meter bredt og have en frihøjde på 4,2 meter.
 • Beholderen skal være frit tilgængelig på tømningsdagen. Der må f.eks. ikke ligge noget på dækpladen.
 • Fri passage på 1 meter omkring det enkelte indkast.
 • Frihøjde på min. 10 meter ved tømning.
 • Skraldebilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Der skal evt. etableres en vendeplads efter Vejlovens regler for lastbiler op til 12 meter.
 • Under tømningen skal underlaget/vejbelægningen kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons.
 • Hvis der ikke er direkte adgang mellem skraldebilen og kuben eller den nedgravede beholder, skal der for chaufføren etableres en godkendt direkte adgang.
 • Respektafstand på mindst 1 meter fra dækplade til parkeringsbåse, trækroner og faste genstande som lygtepæle, udhæng, altaner, skure m.v. - af hensyn til skraldebilen.
Retningslinjer for nedgravede affaldsbeholdere

Kom godt i gang med nedgravede affaldsbeholdere

Når du etablerer nedgravede affaldsbeholdere er der nogle retningslinjer, som der skal overholdes, for at beholderne kan blive tømt af en kranbil.

 

 

Se retningslinjer

Er du i tvivl om etablering af nedgravede affaldsbeholdere?

Kontakt os inden du går i gang

Anlægsprojekter til genbrug og affald

77 88 11 22,  tast 2

 

Ring til os

Anlægsprojekter til genbrug og affald

affald@affaldvarme.dk

 

Skriv til os