Hvad vil du gerne
søge frem?

Priserne gælder fra 1. januar 2021

Se priser for erhvervsaffald

Mindstepris er 40 kr. + moms pr. vejning

 

Fra 1. januar 2021
1. august 2020 - 31. december 2020
Andre gebyrer

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
103 - Dagrenovationslignende erhvervsaffald 550,00
104 - Småt brændbart 550,00
108 - Fortroligt materiale 550,00

Omklassificering

Affaldsenergianlægget kan omklassificere affald aflæsset i siloen. Affaldet kan blive omklassificeret til:

Omklassificeret affald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
105A - Stort brændbart 656,00
130A - Fejlsorteret affald 1.716,00

Byggeaffald

Byggeaffald

Byggeaffald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
501 - Kategori 2 jord med brokker 130,00
502 - Jord/brokker (byggeaffald) 80,00
504 - Ren beton (max 1x1 m) 20,00
505 - Betonaffald med armering 50,00
513 - Teglaffald 80,00
507 - Betonelementer med isolering 350,00
508 - Betonelementer med svær armering 250,00
521 - Gravsten 120,00

Forkert sortering kan koste gebyr

Gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr Kr. ekskl. moms
½ maskintime 375,00
1 maskintime 750,00
Gebyr - deponi
I yderste konsekvens omklassificeres byggeaffaldet til deponi Kr. ekskl. moms
211A - Deponi 790,00

Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)

Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)

Haveaffald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
301 - Have- og parkaffald 150,00
306 - Trærødder 84,00

Forkert sortering kan koste gebyr

Gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr Kr. ekskl. moms
½ maskintime 375,00
1 maskintime 750,00
Gebyr - deponi
I yderste konsekvens omklassificeres det til deponi Kr. ekskl. moms
211A - Deponi 790,00

Deponi

Deponi

Affald til deponi afleveres på Glatved Losseplads.

Affaldsproducenten skal udfylde en erklæring via RenoDjurs’ hjemmeside www.renodjurs.dk.

Deponering afregnes efter RenoDjurs’ gældende takster.

Øvrigt affald

Særlige affaldstyper

Kontakt os altid inden du kommer med særlige affaldstyper og øvrigt affald.

Særlige affaldstyper
Varenr. og affaldstyper Kr. pr. ton ekskl. moms
107 - Ristegods 550,00
124 - Shredder affald 665,00

Har du øvrigt affald, som ikke er nævnt her, kan du kontakte os og høre, om du kan lave en aftale om at aflevere det. 

Ved øvrigt affald forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien "småt forbrændingsegnet affald". Disse affaldstyper kræver en nærmere vurdering, før vi kan tage stilling til, om affaldet er egnet til forbrænding.

AVA-Green produkter

Køb materialer fra AVA-Green

Salg af AVA-Green produkter
Varenr. - Kompost Kr. pr. ton ekskl. moms
351 - Kompost 0 - 8 80,00
356 - Kompostblanding 100,00
352 - Grov kompost 6 - 25 mm 34,00
358 - Topdressing 110,00
361 - Finstof 20,00
362 - Allé træs muld 100,00
374 - Bioflis fin 25 - 65 mm 150,00
375 - Bioflis grov 65 - 100 mm 150,00
Varenr. - Fyldsand Kr. pr. ton ekskl. moms
552 - Fyldsand 10,00
Varenr. - Knust beton Kr. pr. ton ekskl. moms
554 - Knust beton 0 - 8 mm 55,00
555 - Knust beton, stabil 0 - 32 mm 55,00
558 - Knust beton singles 32 - 80 40,00
566 - Knust beton 0 - 2 55,00
565 - Knust beton 2 - 15 55,00
Varenr. - Tegl Kr. pr. ton ekskl. moms
556 - Tegl, stabil 0 - 32 mm 20,00
562 - Tegl, 8 - 32 mm 20,00
557 - Tegl, singles 32-80 mm 20,00
563 - Tegl, 0 - 80 20,00
Varenr. - Knust asfalt Kr. pr. ton ekskl. moms
567 - Knust asfalt 55,00

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
104 - Småt brændbart 550,00
107 - Ristegods 550,00
108 - Fortroligt materiale 550,00

Omklassificering

Affaldsenergianlægget kan omklassificere affald aflæsset i siloen. Affaldet kan blive omklassificeret til:

Omklassificeret affald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
105A - Stort brændbart 656,00
130A - Fejlsorteret affald 1.716,00

Byggeaffald

Byggeaffald

Byggeaffald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
501 - Kategori 2 jord med brokker 130,00
502 - Jord/brokker (byggeaffald) 80,00
504 - Ren beton (max 1x1 m) 20,00
Betonaffald med armering 50,00
513 - Teglaffald 80,00
507 - Betonelementer med isolering 350,00
508 - Betonelementer med svær armering 250,00
521 - Gravsten 120,00

Forkert sortering kan koste gebyr

Gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr Kr. ekskl. moms
½ maskintime 375,00
1 maskintime 750,00
Gebyr - deponi
I yderste konsekvens omklassificeres byggeaffaldet til deponi Kr. ekskl. moms
211A - Deponi 790,00

Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)

Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)

Haveaffald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
301 - Have- og parkaffald 150,00
306 - Trærødder 84,00

Forkert sortering kan koste gebyr

Gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr Kr. ekskl. moms
½ maskintime 375,00
1 maskintime 750,00
Gebyr - deponi
I yderste konsekvens omklassificeres det til deponi Kr. ekskl. moms
211A - Deponi 790,00

Deponi

Deponi

Affald til deponi afleveres på Glatved Losseplads.

Affaldsproducenten skal udfylde en erklæring via RenoDjurs’ hjemmeside www.renodjurs.dk.

Deponering afregnes efter RenoDjurs’ gældende takster.

Øvrigt affald

Øvrigt affald

Affald, der ikke er nævnt i takstbladet, kan efter forudgående aftale modtages og behandles efter medgåede omkostninger.

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. ekskl. moms
1. og 2. rykker, pr. stk. 100,00
3. rykker* 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv** 310,00
Udenretlige gebyrer, privat inddriver*** min. 400,00
Indenretlig gebyrer, privat inddriver*** min. 1.025,00

* 3. rykker anvendes til oplysning om, at kravet overdrages til privat inddrivelse.

 

** Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

*** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. ekskl. moms
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00

Øvrige gebyrer

Øvrige gebyrer

Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. ekskl. moms
Regningskopier pr. stk. 50,00
Fakturagebyr ved ikke elektroniske betalingsformer 20,00

Gebyrer ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. ekskl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0,00
Via nemkonto 0,00
Via Mobilepay 0,00
Til indenlandsk bankkonto 200,00
Til udenlandsk bankkonto 200,00
Find os

Kontakt 

Åbent
Mandag -torsdag: kl. 6-16 (bemandet kl. 7-16)
Fredag: kl. 6-15 (bemandet kl. 7-15)

Lukket
Lør-, søn- og helligdage 

Åbningstider

Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Telefon: 77 88 10 12

 

 

Adresse