Hvad vil du gerne
søge frem?

Produktionsanlæg

Fjernvarmen i Aarhus Kommune og nabokommuner bliver leveret til transmissionssystemet fra en række produktionsanlæg. 

På denne side kan du læse mere om produktionsanlæggene og se den aktuelle varmeproduktion.

Hvor kommer varmen fra?

Varmeproduktionen til transmissionssystemet sker fra følgende produktionssteder:

  • Studstrupværket, Ørsted
  • Affaldsenergisanlæg, AffaldVarme Aarhus
  • Biomassefyret Kraftvarmeanlæg A/S
  • Renosyd Kraftvarmeanlæg
  • Overskudsvarme fra virksomheder
  • 80 megawatt eldrevet kedel
  • Gellerup kedelanlæg
  • Jens Juuls Vej kedelanlæg
  • Aarhusværkets kedelanlæg
  • Spids- og reserveenhedernes kedelanlæg

Via varmevekslere kommer varmen over i distributionssystemet og videre ud til kunderne.

Lokal produktion og lokale net

I Aarhus Kommune er der også enkelte lokale net, hvortil AffaldVarme Aarhus producerer varme. Det er bl.a. tilfældet i Harlev, Sabro og Solbjerg, hvor der produceres varme på lokale halmvarmeværker.

Varmeproduktionen i Aarhus Kommune skal være CO2-neutral.

Her kan du se, hvordan det går.

Ja tak til CO2-neutral varme