Hvad vil du gerne
søge frem?

CO2-neutral varmeproduktion i Aarhus

I Aarhus Kommune skal produktionen af fjernvarme være CO2-neutral.

I figurerne herunder kan du se, hvordan udviklingen er gået, siden 2010, og hvad vi forventer frem mod 2030.

Dreng leger i skoven

Tæt på CO2-neutral varme i Aarhus

Energiproduktion til fjernvarme var tæt på at være CO2-neutral fra omkring 2016-2017. Der vil blive dog fortsat blive brugt olie til opvarmning i situationer med spidsbelastning, f.eks. på meget kolde dage.

Her kan du se udviklingen i CO2-udledningen fra varmeproduktion siden 2010. Det store fald i årene 2016-2017 skyldes, at:

  • det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg kom i drift
  • Ørsteds kraftvarmeværk Studstrupværket brænder træpiller frem for kul

Figuren viser udviklingen af ton CO2 pr. år ved energiproduktion til fjernvarme i Aarhus Kommune.

Årene 2010 - 2020 viser den faktiske udledning. Frem mod 2030 forventer vi, at udledningen vil blive lig 0.