Hvad vil du gerne
søge frem?

Det er nemt at være grøn med klimavenlig fjernvarme

Hver gang vi bringer CO2-udslippet et nøk ned i fjernvarmen, så batter det for alvor og for alle med det samme - uden at det kræver noget fra dig, der har fjernvarme. Det er nemlig ikke kun dit fjernvarmeforbrug, der bliver mere grønt. Det er dit og alle andres fjernvarmeforbrug.

Farvel til kul og olie

Fjernvarmen har allerede sagt farvel til kul og olie, der ellers fuldstændigt dominerede din fjernvarme for ti år siden.

Med et slag blev din fjernvarme meget mere grøn, og du opdagede det måske ikke engang. Og den udvikling fortsætter kun.

Vi arbejder hver dag på at gøre din fjernvarme mere klimavenlig - og du skal ikke gøre noget som helst.

Alt tæller - især fordi over 90 % af aarhusianerne har fjernvarme

Små tiltag gør fjernvarmen mere klimavenlig

Alt tæller, når vi skal gøre fjernvarmen mere klimavenlig. Også de små tiltag. Mere overskudsvarme, flere varmepumper og mere vindmøllestrøm skal der ind i fjernvarmen. Varmen i din radiator bliver lidt mere grøn, hver gang vi gør hele fjernvarmen lidt mere grøn. Og når I er så mange om fjernvarmen, bliver de små forskelle hurtigt store.

Derfor kan du godt være stolt, hvis du har fjernvarme. Fjernvarmen er nemlig fælles, og derfor er den det helt rigtige grønne, klimavenlige og fremtidssikrede valg, når du skal vælge opvarmning til din bolig. 

Fremtidens varme? Varmt vand fra undergrunden

Sammen med A.P. Møller Holding arbejder vi på at udnytte varmt vand, hentet op fra undergrunden. Teknologien hedder geotermi, og vi tror på, at det er en del af fremtidens fjernvarme i Aarhus.

Altid tilgængelig og udleder ingen CO2
I modsætning til to andre vedvarende energikilder, sol og vind, er det varme vand under jorden der hele tiden. Og drives anlægget med grøn strøm, udleder geotermi slet ingen CO2 og ingen ting brændes af.

Hvad er geotermi?

Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Temperaturen i jordlagene stiger med dybden, da varme strømmer fra jordens indre mod jordens overflade. Varmen i vandet kan udnyttes til energi.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Størstedelen af fjernvarmen i Aarhus stammer fra Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup og fra affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg - begge nord for Aarhus.

Her bliver der produceret enorme mængder fjernvarme sammen med produktion af el. Resten af fjernvarmen kommer fra mindre forsyningsanlæg, bl.a. vores halmværker i Sabro, Solbjerg og Harlev.

Emissionsdata 2019

Bliv klogere på hvad der udledes med dit fjernevarmeforbrug

I 2019 faldt CO2-udledningen. Det er fordi der nu er endnu mindre kul og olie i produktionen og at endnu mere fjernvarme laves af østjysk halm.

Der sker en stigning af udledningen af NOx i forhold til 2018, på grund af stigningen i varme fra halm. Øvrige udledninger afviger ikke væsentligt fra 2018.

Se udviklingen i CO2-neutral varmeproduktion

Hvad er emmisionsdata?

Data angiver emissioner forbundet med fjernvarmeforbrug fra AffaldVarme Aarhus og de forbrugerejede værker i vores varmefællesskab.

Data bliver anvendt til opgørelse af virksomheders grønne regnskaber Energi og Arbejdsmiljøledelse (MEA). Det kan ikke bruges i forbindelse med indberetning af CO2-kvoter og -afgifter. 

Emissionsdata 2019 ved tab mellem produceret og forbruger

CO2

 • 33,4 g/kWh produceret
 • 34,4 g/kWh solgt an veksler
 • 42,5 g/kWh forbrugt hos forbruger

SO2

 • 0,039 g/kWh produceret
 • 0,041 g/kWh solgt an veksler
 • 0,050 g/kWh forbrugt hos forbruger

NOx

 • 0,095 g/kWh produceret
 • 0,098 g/kWh solgt an veksler
 • 0,121 g/kWh forbrugt hos forbruger

PM2,5

 • 0,003 g/kWh produceret
 • 0,003 g/kWh solgt an veksler
 • 0,003 g/kWh forbrugt hos forbruger

CH4

 • 0,022 g/kWh produceret
 • 0,023 g/kWh solgt an veksler
 • 0,028 g/kWh forbrugt hos forbruger

N2O

 • 0,0006 g/kWh produceret
 • 0,0006 g/kWh solgt an veksler
 • 0,0008 g/kWh forbrugt hos forbruger

Konstant overvågning giver sikker drift og minimal miljøbelastning

Vi arbejder i døgndrift for at sikre, at fjernvarmen virker, som den skal. Vi har 70 intelligente understationer, der snakker sammen og er forbundet igennem et it-netværk. Via dem er hele fjernvarmenettet overvåget konstant.

Herfra udregner vi en varmeprognose, og med den kan vi skabe produktionsplaner. De planer hjælper os med at udnytte produktionskapaciteten optimalt, og det gør i sidste ende, at driftssikkerheden er i top, og at vi belaster miljøet minimalt.

På den måde er du sikker på, at du får din fjernvarme, samt at din fjernvarme belaster miljøet mindst muligt.