Hvad vil du gerne
søge frem?

Udledninger ved fjernvarme

Her kan du se udledninger for forbruget af fjernvarme - også kaldt emissionsdata. Data gælder for AffaldVarme Aarhus og de forbrugerejede værker i vores varmefællesskab.

Brug dem i dit grønne regnskab 
Emissionsdata kan bruges til jeres grønne regnskaber inden for Energi og Arbejdsmiljøledelse (MEA).

Emissionsdata kan ikke bruges i forbindelse med indberetning af CO2-kvoter og -afgifter.

CO2-udledningen falder

I 2019 faldt CO2-udledningen, fordi der nu bliver brugt endnu mindre kul og olie i produktionen. Til gengæld bliver mere fjernvarme lavet af østjysk halm.

Stigning i halm til fjernvarme
Der skete en stigning af udledningen af NOx i forhold til 2018 på grund af stigningen i varme fra halm.

Øvrige udledninger afviger ikke væsentligt fra 2018.

Tal fra 2019

Emissionsdata ved tab mellem produceret og forbruger

Emissionsdata 2019

CO2

CO2

 • 33,4 g/kWh produceret
 • 34,4 g/kWh solgt an veksler
 • 42,5 g/kWh forbrugt hos forbruger

SO2

SO2

 • 0,039 g/kWh produceret
 • 0,041 g/kWh solgt an veksler
 • 0,050 g/kWh forbrugt hos forbruger

NOx

NOx

 • 0,095 g/kWh produceret
 • 0,098 g/kWh solgt an veksler
 • 0,121 g/kWh forbrugt hos forbruger

PM2,5

PM2,5

 • 0,003 g/kWh produceret
 • 0,003 g/kWh solgt an veksler
 • 0,003 g/kWh forbrugt hos forbruger

CH4

CH4

 • 0,022 g/kWh produceret
 • 0,023 g/kWh solgt an veksler
 • 0,028 g/kWh forbrugt hos forbruger

N2O

N2O

 • 0,0006 g/kWh produceret
 • 0,0006 g/kWh solgt an veksler
 • 0,0008 g/kWh forbrugt hos forbruger
Alt tæller - især fordi over 90 % af aarhusianerne har fjernvarme

Små tiltag gør fjernvarmen mere klimavenlig

Når vi skal gøre fjernvarmen mere klimavenlig, har alt betydning. Også de små tiltag.

Mere overskudsvarme, flere varmepumper og mere vindmøllestrøm skal ind i fjernvarmen. Og når vi er så mange om fjernvarmen, bliver de små forskelle hurtigt store.

Derfor kan du godt være stolt, hvis du vælger fjernvarme i dit projekt.

Hvor kommer fjernvarme i fra?

Størstedelen af fjernvarmen i Aarhus stammer fra Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup og fra affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg - begge nord for Aarhus. Her bliver der produceret enorme mængder fjernvarme sammen med produktion af el.

Resten af fjernvarmen kommer fra mindre anlæg, bl.a. vores halmværker i Sabro, Solbjerg og Harlev.

Produktionsmix 2020
Affald (27%), halm (21%), træpiller (42%), kul (4%), el (4%), overskudsvarme (2%).

Tæt på CO2-neutral varme i Aarhus

Energiproduktion til fjernvarme var tæt på at være CO2-neutral fra omkring 2016-2017. Der vil blive dog fortsat blive brugt olie til opvarmning i situationer med spidsbelastning, f.eks. på meget kolde dage.

Her kan du se udviklingen i CO2-udledningen fra varmeproduktion siden 2010. Det store fald i årene 2016-2017 skyldes, at:

 • det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg kom i drift
 • Ørsteds kraftvarmeværk Studstrupværket brænder træpiller frem for kul

Figuren viser udviklingen af ton CO2 pr. år ved energiproduktion til fjernvarme i Aarhus Kommune.

Årene 2010-2020 viser den faktiske udledning. Frem mod 2030 forventer vi, at udledningen vil blive 0.

Farvel til kul og olie

Fjernvarmen har allerede sagt farvel til kul og olie, der ellers fuldstændigt dominerede din fjernvarme for ti år siden. Nu bruges det kun som spids- og reservelast.

Med et slag blev din fjernvarme meget mere grøn, og du opdagede det måske ikke engang. Og den udvikling fortsætter kun.

Vi arbejder hver dag på at gøre din fjernvarme mere klimavenlig - og du skal ikke gøre noget som helst.