Hvad vil du gerne
søge frem?

Ny genbrugsstation
i Lisbjerg

Lisbjerg får en ny og større genbrugsstation, som bliver nemmere at komme til for private og erhverv.

Den erstatter den nuværende genbrugsstation i Lisbjerg, som er byens ældste og mindste.

Den nye genbrugsstation bliver bygget af genbrugsmaterialer og forventes at stå færdig i slutningen af 2021.

Genbrug i byggeriet

Genbrug og genanvendelse af affald er en kerneopgave for genbrugsstationerne.

Derfor er det kun passende, at bygge den nye genbrugsstation af genbrugsmaterialer, så vidt muligt. Fra jord, grus, asfalt og beton til f.eks. træ, døre og vinduer.

Mange af materialerne kommer fra byens genbrugsstationer. På den måde er aarhusianerne selv med til at bygge den nye genbrugsstation af deres eget affald.

Cirkulær genbrugsstation

Den nye genbrugsstation i Lisbjerg bliver et byggeri, hvor meget er tænkt på helt nye måder.

Selve genbrugsstationen bliver rund for at gøre det nemmere og mere glidende at aflevere sit affald på genbrugsstationen. På den måde slipper du for eksempel for at bakke med trailer.

Pladsen er i øvrigt indrettet sådan, at de tunge maskiner, der bruges på genbrugsstationen ikke kører på det område, hvor du skal aflevere affald. Det gør det mere trygt og sikkert at besøge genbrugsstationen.

Et grønt besøg

Grønt centrum
En fredelig grøn midte i den cirkelformede genbrugsstation giver en stille stund og trækker naturen ind på pladsen.


Rekreative omgivelser
De omkringliggende bakker bliver et udflugtsmål, hvor genanvendelse kombineres med oplevelse, formidling og rekreation.

Byggeriet er i gang

I januar 2021 begyndte anlægsarbejdet på den nye genbrugsstation.

Denne video er fra februar, hvor den bund, som genbrugsstationen skal bygges på, blev lagt ud.

Fremtidens genbrugsstation

Den nuværende genbrugsstation i Lisbjerg er kommunens mindste. På vejen dertil kører private og håndværkere side om side med store lastbiler, der leverer halm og affald til energiproduktionerne.

Med den nye genbrugsstation bliver den tunge trafik ikke længere et problem for de besøgende.

Lisbjerg og omegn har vokseværk

Den ny genbrugsstation danner ramme for genanvendelse for de mange aarhusianere, der forventes at flytte til området de kommende år. Samtidig vil den aflaste den meget travle genbrugsstation i Risskov.

I 2018 havde genbrugsstationen i Lisbjerg 73.000 besøg. I 2030 forventes det tal at stige til 284.000.