Hvad vil du gerne
søge frem?

Priser for genbrug og affald 2021

Se aktuelle priser på affaldshåndtering og løsninger fra AffaldVarme Aarhus.

Du kan også se affaldspriser for 2022 allerede nu. Vær opmærksom på, at priserne endnu ikke er godkendt af byrådet i Aarhus Kommune. Der kan derfor ske ændringer, inden de træder i kraft. 

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2021

Affaldspriser i 2021 

Enfamilieshuse
Sommerhuse
Haveforeninger
Fælles affaldsordning
Andre gebyrer

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 880,00
Lejlighed 600,00
Værelse 260,00

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 680,00
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820,00
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 920,00
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.190,00
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.540,00
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.640,00

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priserne er inkl. moms.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Genanvendeligt affald (Glas, plast og metal samt papir og småt pap) Kr. pr. år
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 395,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 395,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 415,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 415,00
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 460,00

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

 

De priser, du kan se under fanerne Boligbidrag, Restaffald og Genanvendeligt affald, kan du bruge til at beregne, hvad din affaldsløsning koster om året.

Hvis du f.eks. har en beholder til restaffald og en todelt beholder til glas, plast og metal samt papir og småt pap, bliver prisen som vist herunder:

Genanvendeligt affald - Priseksempel
Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder til restaffald 820,00
En todelt beholder til genanvendeligt affald, 240 liter 460,00
Boligbidrag 880,00
Pris i alt 2.160,00

Haveaffald

Haveaffald

 

Du kan bestille en ekstra beholder til haveaffald, som bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625,00
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660,00
240 liter - Tømning hver 4. uge 685,00
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780,00
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925,00

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning.

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155,00
Glas, plast og metal 155,00
Papir og småt pap 155,00
Haveaffald 255,00
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330,00
Glas, plast og metal 285,00
Papir og småt pap 285,00
Haveaffald 395,00

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på: www.affaldvarme.dk/mitaffald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30,00

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne, ved Borgerservice på DOKK1 eller på bibliotekerne i Højbjerg, Risskov, Viby og Åbyhøj.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@affaldvarme.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen på: www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400,00

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
For ændring til mere genanvendeligt 220,00
For ændring af restaffald, haveaffald og til mindre genanvendeligt 400,00

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230,00
Glas, plast og metal 230,00
Papir og småt pap 230,00
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395,00
Papir og småt pap 395,00
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795,00
Glas, plast og metal 795,00
Papir og småt pap 795,00

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510,00
4-hjulet beholder 1.555,00

Tilvalg af låg-i-låg

Tilvalg af låg-i-låg-løsning

Tilvalg af låg-i-låg
Kr. pr. stk. inkl. moms
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635,00

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Sommerhus (ikke helårsbeboelse) 600,00

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Sommerhuse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 340,00
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 410,00
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 460,00
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 595,00
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 770,00
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820,00
Restaffald - Sommerhuse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver anden uge 445,00
190 liter beholder - Tømning hver anden uge 535,00
240 liter beholder - Tømning hver anden uge 600,00
400 liter beholder - Tømning hver anden uge 780,00
600 liter beholder - Tømning hver anden uge 1.005,00
660 liter beholder - Tømning hver anden uge 1.075,00

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 215,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 215,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 225,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 225,00
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 250,00
Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 275,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 275,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 290,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 290,00
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 320,00

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625,00
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660,00
240 liter beholder - Tømning hver 4. uge 685,00
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780,00
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925,00

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på: www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155,00
Glas, plast og metal 155,00
Papir og småt pap 155,00
Haveaffald 255,00
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330,00
Glas, plast og metal 285,00
Papir og småt pap 285,00
Haveaffald 395,00

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på: www.affaldvarme.dk/mitaffald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30,00

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne, ved Borgerservice på DOKK1 eller på bibliotekerne i Højbjerg, Risskov, Viby og Åbyhøj.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@affaldvarme.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen på: www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400,00

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
For ændring til mere genanvendeligt 220,00
For ændring af restaffald, haveaffald og til mindre genanvendeligt 400,00

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230,00
Glas, plast og metal 230,00
Papir og småt pap 230,00
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395,00
Papir og småt pap 395,00
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795,00
Glas, plast og metal 795,00
Papir og småt pap 795,00

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510,00
4-hjulet beholder 1.555,00

Tilvalg af låg-i-låg

Tilvalg af låg-i-låg-løsning

Tilvalg af låg-i-låg
Kr. pr. stk. inkl. moms
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635,00

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Kolonihave 260,00

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820,00
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.655,00
Restaffald - Beholderstørrelse
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.075,00
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 2.165,00

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 215,00
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 445,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 215,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 445,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 225,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 465,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 225,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 465,00
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 345,00
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 690,00
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 345,00
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 690,00
Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 275,00
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 540,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 275,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 540,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 290,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 565,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 290,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 565,00
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 440,00
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 840,00
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 440,00
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 840,00

Kuber

Kuber

 

Bemærk at der skal være opstillet materiel til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Kuber - haveforeninger
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 1.185,00
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 2.365,00
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 1.185,00
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 2.365,00
Kuber - haveforeninger
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 1.520,00
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 2.870,00
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 1.520,00
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 2.870,00

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald kan opstilles ved den enkelte kolonihave, hvorimod beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal opstilles
som en fællesløsning.

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625,00
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660,00
240 liter - Tømning hver 4. uge 685,00
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780,00
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925,00

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på: www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155,00
Glas, plast og metal 155,00
Papir og småt pap 155,00
Haveaffald 255,00
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330,00
Glas, plast og metal 285,00
Papir og småt pap 285,00
Haveaffald 395,00

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Få vasket jeres beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25,00
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735,00
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470,00
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735,00
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470,00

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 250,00
Restaffald - Midicontainere (12 m3) 275,00
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m3) 820,00
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m3) 1.005,00

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230,00
Glas, plast og metal 230,00
Papir og småt pap 230,00
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395,00
Papir og småt pap 395,00
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795,00
Glas, plast og metal 795,00
Papir og småt pap 795,00

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Fejlsortering i private kuber, genanvendeligt affald 1.210,00
Ekstra tømning af private kuber, genanvendeligt affald 260,00

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510,00
4-hjulet beholder 1.555,00
1,8 m3 kube 12.730,00

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderene.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25,00
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735,00
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470,00
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735,00
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470,00
Transport af kuber (pr. time) 865,00

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderene.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25,00
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195,00
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335,00
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 735,00
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470,00
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195,00
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335,00
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 735,00
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470,00
Transport af kuber (pr. time) 865,00

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25,00
Transport 195,00
Pris i alt 220,00

Andre ydelser

Andre ydelser

Brugt beholder, låg-i-låg og firkantnøgler
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160,00
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635,00
Firkantnøgle, kort** 80,00
Firkantnøgle, lang** 180,00

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

 

** Firkantnøgler bestilles hos Kundeservice Affald på 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 880,00
Lejlighed 600,00
Værelse 260,00

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 680,00
130 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.380,00
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820,00
190 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.685,00
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 920,00
240 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.870,00
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.190,00
400 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 2.410,00
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.540,00
600 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 3.105,00
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.640,00
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 3.310,00

Offentligt nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 565,00
Lejlighed 565,00
Værelse 235,00
Erhverv* 1.015,00

* Gælder kun for erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt i områder med offentlige nedgravede beholdere, og hvor erhverv ikke har mulighed for etablering af løsninger på privat areal.

 

Private nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr a conto for behandling. Én gang årligt pr. 31. december opgøres den faktiske udgift til behandling og betalingen reguleres.

Restaffald - Private nedgravede beholdere
Nedgravet beholder - 4 m3 Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 120,00
Behandlingspris 637,50
Omregningsfaktor 0,10
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Nedgravet beholder - 5 m3 Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 130,00
Behandlingspris 637,50
Omregningsfaktor 0,10
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Delvis nedgravet beholder - Alle størrelser Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 130,00
Behandlingspris 637,50
Omregningsfaktor 0,10

Priseksempel 

Priseksempel - Restaffald
Pris pr. år for restaffald i 1 stk. privat nedgravet beholder på 4 m³, som tømmes 1 gang om ugen Kr. inkl. moms
120 kr. pr. tømning x 52 uger 6.240
Behandlingsgebyr a conto 52 tømninger/år x 4m³ x 0,10 x 637,50 kr./ton 13.260
Pris i alt 19.500

 

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Storcontainere
Restaffald - Behandlingspris Kr. pr. år inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637,50
Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m3* - Tømning hver 2. uge 3.135,00
Frontloader 4 m3* - Tømning 1 gang om ugen 6.270,00
Frontloader 6 m3* - Tømning hver 2. uge 3.705,00
Frontloader 6 m3* - Tømning 1 gang om ugen 7.415,00
Frontloader 8 m3* - Tømning hver 2. uge 4.115,00
Frontloader 8 m3* - Tømning 1 gang om ugen 8.230,00
Ladcontainer 12 m3** - Tømning hver 2. uge 7.085,00
Ladcontainer 12 m3** - Tømning 1 gang om ugen 14.165,00
Ladcontainer 15 m3** - Tømning hver 2. uge 20.030,00
Ladcontainer 15 m3** - Tømning 1 gang om ugen 40.065,00
Ladcontainer 20 m3** - Tømning hver 2. uge 20.640,00
Ladcontainer 20 m3** - Tømning 1 gang om ugen 41.275,00
Ladcontainer 20 m3 komprimator** - Tømning hver 2. uge 25.160,00
Ladcontainer 20 m3 komprimator** - Tømning 1 gang om ugen 50.320,00
Ladcontainer 30 m3** komprimator- Tømning hver 2. uge 26.975,00
Ladcontainer 30 m3** komprimator - Tømning 1 gang om ugen 53.955,00

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Mobilsug

 

Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

Ved mobilsug af andre størrelser tanke, så kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 for takster.

Mobilsug
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637,00
Mobilsug
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 15.050,00
Mobilsug 1,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 30.095,00
Mobilsug 2,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 16.355,00
Mobilsug 2,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 32.715,00
Mobilsug 3,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 17.665,00
Mobilsug 3,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 35.335,00
Mobilsug 5,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 20.285,00
Mobilsug 5,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 40.570,00
Mobilsug 6,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 24.275,00
Mobilsug 6,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 48.550,00
Mobilsug 7,5 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 26.210,00
Mobilsug 7,5 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 52.420,00
Mobilsug - øvrige ydelser
Øvrige ydelser for mobilsug Kr. inkl. moms
Mobilsug, prop, ½ time 815,00
Mobilsug, prop, 1 time 1.385,00
Mobilsug, ekstra tømning 875,00

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priserne er inkl. moms.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Genanvendeligt affald (Glas, plast og metal samt papir og småt pap) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 395,00
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 825,00
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 395,00
190 liter beholder (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 825,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 415,00
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 865,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 415,00
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 865,00
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 460,00
660 liter (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 640,00
660 liter (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 1.285,00
660 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 640,00
660 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 1.285,00

Offentligt nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 200,00
Lejlighed 200,00
Værelse 85,00
Erhverv* 355,00

* Gælder kun for erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt i områder med offentlige nedgravede beholdere, og hvor erhverv ikke har mulighed for etablering af løsninger på privat areal.

 

Private nedgravede beholdere

Taksterne gælder alle størrelser af nedgravede og delvis nedgravede beholdere.

Genanvendeligt affald - Private nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 2.115,00
Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 4.250,00
Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 2.115,00
Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 4.250,00

 

Kuber

Kuber
Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m3 (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 2.195,00
1,8 m3 (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 4.390,00
1,8 m3 (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 2.195,00
1,8 m3 (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 4.390,00

 

Specialordning til genanvendeligt affald

For Aarhus Ø og Åhusene, hvor der er etableret papirsug og offentlig løsning til glas, plast, metal, opkræves en speciel genanvendelig takst pr. boligenhed.

Specialordning til genanvendeligt affald
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 120,00
Lejlighed 120,00
Værelse 50,00

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625,00
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660,00
240 liter - Tømning hver 4. uge 685,00
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780,00
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925,00

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning. Se mere under Ejendomsservice.

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155,00
Glas, plast og metal 155,00
Papir og småt pap 155,00
Haveaffald 255,00
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330,00
Glas, plast og metal 285,00
Papir og småt pap 285,00
Haveaffald 395,00

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Få vasket jeres beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25,00
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735,00
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470,00
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735,00
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470,00

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 250,00
Restaffald - Midicontainere (12 m3) 275,00
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m3) 820,00
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m3) 1.005,00

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning og fejlsortering af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, restaffald 260,00
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 260,00
Private kuber, genanvendeligt affald 260,00

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230,00
Glas, plast og metal 230,00
Papir og småt pap 230,00
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395,00
Papir og småt pap 395,00
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795,00
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795,00
Glas, plast og metal 795,00
Papir og småt pap 795,00

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 1.210,00
Private kuber, genanvendeligt affald 1.210,00

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160,00
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635,00
Leje af beholder til skakt, 2-hjulet 130,00 pr. år.
Leje af beholder til skakt, 400 liter 375,00 pr. år.
Leje af beholder til skakt, 600/660 liter 510,00 pr. år.
Firkantnøgle, kort** 80,00
Firkantnøgle, lang** 180,00

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

** Bestilles hos Kundeservice Affald på 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510,00
4-hjulet beholder 1.555,00
1,8 m3 kube 12.730,00

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderene.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25,00
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735,00
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470,00
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375,00
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735,00
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470,00
Transport af kuber (pr. time) 865,00

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderene.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25,00
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195,00
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335,00
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 735,00
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470,00
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195,00
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335,00
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 735,00
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470,00
Transport af kuber (pr. time) 865,00

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25,00
Transport 195,00
Pris i alt 220,00

Storskrald

Storskrald

Storskrald
Kr. pr. afhentning inkl. moms
Fast storskraldsafhentning med udbæring 260,00
Ekstra storskraldsafhentning med udbæring 645,00

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
1 m3 palleboks 170,00
1 m3 palleboks med låg 765,00
1,4 m3 pallebur 230,00
Elektronikbur 155,00
660 liter, 4-hjulet 155,00
1100 liter, 4-hjulet 75,00
2,6 m3 mini-lad 460,00
2,6 m3 mini-lad med låg 920,00
1,5-2 m3 frontloader 1.530,00
4-8 m3 frontloader 460,00
10-28 m3 frontloader 1.530,00
20 m3 komprimator 15.285,00
20 m3 komprimator med lift 30.575,00

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1., 2. og 3. rykker, pr. stk. - hertil lægges 8,04% p.a. at det skyldige beløb i renter 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv* 310,00
Inkasso vedr. privat inddriver 100,00
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400,00
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 1.025,00

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse.
Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr Kr. inkl. moms
Betaling via betalingsservice, kort og nemhandel 0,00
Regningskopier pr. stk. 50,00
Fakturagebyr. Kan undgås ved tilmelding til Betalingsservice eller kortbetaling 25,00

Gebyr ved udbetaling

Gebyr ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. inkl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0,00
Via nemkonto 0,00
Via Mobilepay 0,00
Til indenlandsk bankkonto 250,00
Til udenlandsk bankkonto 250,00

Moms på affaldsgebyr

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afgjort, at affaldsgebyr til private borgere og grundejerforeninger ikke skal pålægges moms.

Afventer retningslinjer

Vi afventer retningslinjer fra Skattestyrelsen om hvordan momsspørgsmålet skal håndteres i praksis. Indtil de er på plads, kan vi ikke tage stilling til evt. fremsatte krav om tilbagebetaling af moms.

Forældelsesfrist suspenderet

Forældelsen af fremsatte krav om at få tilbagebetalt moms er foreløbigt suspenderet, indtil Skattestyrelsen udsender styresignal (retningslinjer), der fastsætter den nye praksis. Når der kommer en endelig afklaring,  bliver den meldt ud her på hjemmesiden.