Hvad vil du gerne
søge frem?

Graddagetal

Vejret har betydning for, hvor meget varme du bruger.

Graddagetal bliver brugt til at korrigere for vejret, når vi beregner dit forventede årsforbrug. Jo flere graddage, jo koldere har året været. 

Pige står ved radiator

Hvad er graddagetal?

Med graddagetal kan vi "rense" varmeforbruget for udsving i vejret og bedre sammenligne varmeforbruget fra år til år.

Graddagetallet beskriver forholdet mellem den gennemsnitlige rumtemperatur og temperaturen udenfor.

En graddag er 1 grads forskel på døgnmiddeltemperaturen inde og ude. 

Eksempel: Hvis der er 17 grader indenfor og 10 grader udenfor, vil der være 7 graddage den pågældende dag.

Vi bruger graddage til at beregne dit forventede årsforbrug.

Herunder opgør vi graddagetallet på månedsbasis. Skemaet viser graddagetallet for de seneste år og summen af graddage for hele året. 

Graddagetal de seneste år

Graddagetal

Graddagetal 2021

Graddagetal 2021
Graddagetal 2021
Januar 507
Februar 492
Marts 404
April 346
Maj 219
Juni 37
Juli 8
August 50
September 91
Oktober 210
November 313
December 466
I alt 3143

Graddagetal 2020

Graddagetal 2020
Januar 357
Februar 364
Marts 396
April 285
Maj 212
Juni 42
Juli 78
August 28
September 108
Oktober 213
November 285
December 397
I alt 2765

Graddagetal 2019

Graddagetal 2019
Januar 488
Februar 355
Marts 369
April 293
Maj 237
Juni 48
Juli 49
August 27
September 122
Oktober 252
November 339
December 384
I alt 2963

Normår

Normår
Januar 475
Februar 434
Marts 385
April 293
Maj 174
Juni 77
Juli 43
August 40
September 112
Oktober 225
November 332
December 406
I alt 2996