Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan gør vi din fjernvarme grønnere

I 2030 skal den varme og energi, du får fra AffaldVarme Aarhus, være klimaneutral.

Derfor arbejder vi hele tiden på at få flere vedvarende energikilder ind i systemet. 

Lige nu er halm, havvand og overskudsvarme med til at gøre den fælles fjernvarme grønnere. 

Hvorfor er fjernvarme fra halm CO2-neutralt?

Mens kornet vokser på marken, optager det CO2.

Når halmen bliver forbrændt for at lave fjernvarme, frigiver det den samme mængde CO2 tilbage til luften. Hele processen sker inden for det samme år. Derfor er halm en CO2-neutral energikilde.

21 % af fjernvarmen i Aarhus kommer fra halm, der er dyrket i nærheden af Aarhus.

Supermarkedets køledisk kan varme din stue

AffaldVarme Aarhus køber overskudsvarme fra små og store lokale virksomheder. 

Overskudsvarmen bliver dannet, når bygninger, servere og fødevarer bliver afkølet.

Ved at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmen kan vi bruge energien mere effektivt. Til gavn for klima, økonomi og klodens ressourcer.

Det er kun en lille del af varmen i Aarhus (ca. 2%), der kommer fra overskudsvarme i dag, men vi arbejder på at få mere overskudsvarme ind i systemet. 

Koldt havvand bliver til fjernvarme

I Maskinrummet på Aarhus Ø omdanner vi det kolde havvand fra Aarhus-bugten til fjernvarme. 

Havvandet bliver pumpet ind i store havvandsvarmepumper, hvor det koger ved lavt tryk. Dampen bruges til at opvarme det fjernvarmevand, der sendes ud til beboere på Aarhus Ø, hvor det giver varme stuer og brusebade. 

Bagefter bliver havvandet iltet og ført tilbage ud i bugten. 

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Størstedelen af fjernvarmen i Aarhus stammer fra Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup og fra affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg - begge nord for Aarhus. 

Her bliver der produceret enorme mængder fjernvarme sammen med produktion af el.

Resten af fjernvarmen kommer fra mindre anlæg, bl.a. vores halmværker i Sabro, Solbjerg og Harlev.

Produktionsmix 2020

Hvad er fjernvarmen lavet af?

69% af fjernvarmen kommer fra vedvarende energikilder, og vi arbejder hele tiden på at få flere vedvarende energikilder ind i varmesystemet. Her kan du se, hvad din varme bliver lavet af.

* = vedvarende energikilde

42% træpiller*

27% affald

21% halm*

4% el*

4% kul

2% overskudsvarme*

Emissionsdata og CO2-neutral varme

Se hvilke drivhusgasser produktionen af fjernevarme udleder

I 2019 faldt CO2-udledningen, fordi der bliver brugt endnu mindre kul og olie og endnu mere østjysk halm i produktionen af varme.

Der skete en stigning i udledningen af NOx i forhold til 2018, fordi der bliver produceret mere varme fra halm.