Hvad vil du gerne
søge frem?

Få mere ud af din fjernvarme

Har du allerede tilmeldt dig fjernvarme? Her på siden kan du få gode råd og tips til at få endnu mere ud af din fjernvarme og varmeforbrug. Fjernvarme handler nemlig om mere end bare at holde varmen. Det handler om miljøet, indeklimaet i dit hjem og din økonomi. 

Sådan virker din fjernvarme

Når dit hus er tilsluttet fjernvarmen, kommer der minimum 60 grader varmt vand ind i din bolig igennem fjernvarmerørene. Når vandet har afgivet sin varme i dit hus, bliver det ført ud af huset igen og tilbage til os, hvorefter vi varmer det op igen - og processen starter forfra.

Fjernvarme er klimavenligt
Opvarmningen af vandet sker i høj grad som følge af overskudsvarme fra elproduktion - og mere end halvdelen af den fjernvarme, der bliver produceret sammen med el. Det sparer ressourcer. Fjernvarme, der bliver produceret alene, bliver skabt ved forbrænding af eksempelvis halm og restaffald eller gennem vind- og havvand. Altså miljøvenlige alternativer.

Hold øje med dit varmeforbrug

Hvor meget bruger man typisk om året på varme?

Der er mange faktorer, der påvirker dit varmeforbrug. Det afhænger af, hvor godt din bolig er isoleret. Jo bedre den er isoleret, jo mindre varme kommer du til at bruge på at holde den varm. Størrelsen på din bolig er også vigtig, og her er det logiske svar, at jo større bolig, jo mere energi kræver det at opvarme den. Årstiden spiller selvfølgelig også ind - du bruger ikke varme om sommeren, når der er varmt udenfor.

Sådan tjekker du, om dit varmeforbrug ligger over eller under gennemsnittet

Er du fjernvarmekunde hos AffaldVarme Aarhus, kan du tjekke dit varmeforbrug på vores selvbetjening Min Varme.

Dit resultat kan du sammenligne med andre boliger af samme type som din i grafen herunder. 

Hvordan læser jeg grafen?

I din opgørelse skal du finde punktet “Opgørelse Varme” og derefter linjen “Varmeforbrug”. Dernæst finder du dine m2 i linjen “Effektbidrag”. Oplysningerne stammer fra BBR-Registeret. 

Dividér dine kWh med m2. Herefter får du et tal, og det kan du sammenligne med din boligtype og se, om du bruger mere eller mindre varme end gennemsnittet i samme type bolig som din egen. 

Tips og trick til dit varmeforbrug

Sådan kan du spare på din fjernvarmeregning

Tips

Brug dine radiatorer korrekt

Brug alle dine radiatorer

Har du mere end én radiator i et rum, skal du bruge dem alle samtidigt. Én radiator, der er skruet meget op, bruger mere varme end flere radiatorer, der er skruet lidt op. Du får dermed mest ud af din varme ved at skrue lidt op for dem alle i samme rum. Sørg også for, at dine radiatorer ikke er gemt bag en sofa eller lignende. Det gør det sværere at varme rummet ordentligt op.

Sluk dine radiatorer, når du lufter ud

Det er vigtigt for din boligs sundhed, at du lufter ud 5-6 minutter flere gange dagligt. Men her skal du huske at skrue ned for termostaterne. De vil nemlig registrere den friske og køligere luft, og så vil de pumpe mere varme ud for at kompensere. Her skal du altså have skruet ned, så du ikke bruger unødig energi på at varme rummet op, mens du lufter ud.

Husk at have luft omkring din radiator

Hvis du dækker din radiator og termostat til med fx tøj, så måler føleren i termostaten temperaturen under tøjet og ikke i rummet. Derfor bliver din radiator kold. Så husk at have luft omkring radiator og termostat.

Mærk på din radiator

Tjek om du udnytter varmen i din bolig korrekt. Din radiator skal være varm i toppen og kølig i bunden. Hvis ikke kan du selv prøve at finde fejlen på dit varme­anlæg eller få professionel hjælp fra en VVS-installatør. 

Smart gulvvarme

Husk at regulere din gulvvarme

Gulvvarme er rart. Dog skal du huske, at du ikke har brug for gulvvarme, når det er varmt udenfor. Årstiden kan du bruge til at justere din gulvvarme, så du ikke bruger penge på at varme dit gulv op uden grund. Husk, at du aldrig må varme dit gulv op til mere end 27 grader. Mange belægninger kan ikke tåle det - og det er også meget varmt at være i. 

Tæpper isolerer gulvvarmen

Når du har gulvvarme skal du huske, at tæpper virker isolerende – bare på den forkerte måde. Tæpper forhindrer nemlig varmen i at stige op i luften, så det kan føles fodkoldt, hvis du har store tæpper i din bolig. Derfor er små løse tæpper en bedre løsning. 

Indstilling af temperatur

Sådan kan du spare på din fjernvarmeregning

Det er forskelligt fra rum til rum, hvor varmt der skal være. De fleste vil gerne have det varmt på badeværelset, køligere i soveværelset og lige tilpas i stuen og andre værelser. Her er det vigtigt, at du lukker døren ind til det eller de kolde rum, så du ikke bruger unødig varme på at opvarme et rum, du gerne vil holde køligere. Det samme skal du gøre med et rum, du gerne vil holde varmt. Badeværelset eksempelvis. 

Skru ned om natten og når du er ude at rejse

Du kan med fordel udnytte, at du kan spare på det varme vand, når du ikke er til stede. Det vil sige, at når du sover eller er bortrejst, kan du skrue ned for temperaturen. Skru aldrig mere ned end 3 grader om natten, da det kræver mere energi og længere tid at varme rummet op igen. Er du ude at rejse, kan du skrue helt ned, men aldrig til mindre end 14 grader.

Få styr på afkøling

Hvad er afkøling?

Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Over 30 grader

Afkøling af dit fjernvarmevand bør være mindst 30 grader - og gerne højere, målt over et helt år.


Dårlig afkøling kan ses på din varmeregning

Hvis din afkøling er lav, betyder det, at dit fjernvarmeanlæg ikke udnytter fjernvarmen ordentligt. Hvis afkølingen er lavere end 30 grader målt over et år, giver det en ekstra udgift til driften af fjernvarme og du vil blive opkrævet et gebyr. Gebyret svarer til ekstraomkostningen på driften af fjernvarme.


Sådan undgår du ekstra udgifter

Du slipper for at betale ekstra udgifter, hvis du sørger for, at gennemsnitsafkølingen af fjernvarmevandet er på mindst 30 °C. 

Den årlige gennemsnitsafkøling af fjernvarmevandet fremgår af din årsopgørelse.


Beregn din afkøling

Du kan også selv beregne den gennemsnitlige afkøling for en bestemt periode på følgende måde:

forbruget i kWh / m3 x 0,86 = afkøling

Har du for eksempel brugt 13.000 kWh og 300 m3 fjernvarmevand bliver den gennemsnitlige afkøling:

13.000 kWh / 300 m3 x 0,86 = 37,3° C


Gode råd til afkøling

 • Sørg for at huset har en jævn opvarmning
 • Hold øje med returtemperaturen fra en gulvvarmeinstallation
 • Luk for alle radiatorventiler, når der luftes ud
 • Dæk ikke for radiatorerne med møbler eller gardiner
 • Lad være med at tørre tøj på radiatorerne
 • Det varme vand i vandhanerne må ikke være over 50° C
 • Sørg for at alle radiatorer er i brug og kolde i bunden

Hvad er graddagetal?

Bliv klogere på behovet for rumopvarmning

Graddagetal bruger vi til at sammenligne varmeforbruget. Det beskriver forholdet mellem den gennemsnitlige rumtemperatur og temperaturen udenfor. En graddag er 1 grads forskel på døgnmiddeltemperaturen inde og ude. 

Hvis der er 17 grader indenfor og 10 grader udenfor, vil du have 7 graddage den pågældende dag. Herfra kan du sammenligne graddage med dit forbrug og se, om det passer sammen. 

Her opgør vi graddagetallet på månedsbasis. Skemaet viser graddagetallet for de seneste år og et normtal, som er gennemsnitstallet for hele året. 

Graddagetal 2020
Januar 357
Februar 364
Marts 396
April 285
Maj 212
Juni 42
Juli 78
August 28
September 108
Oktober 213
November 285
December 397
Norm i alt 2765
Graddagetal 2019
Januar 488
Februar 355
Marts 369
April 293
Maj 237
Juni 48
Juli 49
August 27
September 122
Oktober 252
November 339
December 384
Norm i alt 2963

Vandet i den varme hane

Den rette temperatur for dit varme vand

Temperaturen på brugsvandet, dvs. det varme vand fra hanen, skal gerne have følgende temperatur:

 • 50-55 °C ved varmtvandsbeholder
 • 48-50 °C ved varmeveksler

Ved en højere temperatur er der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og tilkalkning af vandvarmer og varmtvandsrør. Ved lavere temperatur er der risiko for udbredelse af legionellabakterier. 

Gode råd

 • Tag brusebad i stedet for karbad.
 • Du bør ikke vaske op under rindende vand, brug en balje eller gerne en opvaskemaskine.
 • Sørg for at dine vandhaner holder tæt.

Utæt varmeinstallation

Vi kontakter dig, hvis der opstår utætheder

Hvis der opstår utætheder eller lækager, kontakter vi dig. Vi overvåger konstant fjernvarmeledningen, og spotter vi en utæthed på din varmeinstallation, sørger vi for, at du får besked. 

Husk, at give os dine oplysninger

Enten ringer vi til dig, hvis det er akut, ellers får du besked i din e-Boks. I nogle tilfælde sender vi en montør ud til dig, så vi kan udbedre skaden med det samme.

Du kan sikre, at vi har dine oplysninger på din selvbetjening Min Varme.

Har du grønt vand?

Grønt vand kan afsløre huller i din varmeveksler

Vi benytter et grønt sporingsstof, der på ingen måde er giftigt eller farligt, til at teste for utætheder i fjernvarmesystemet. Den grønne farve tilsættes fjernvarmevandet i områder, hvor der er mistanke om utætheder.

Hold øje med det grønne vand

Kommer der grønt vand ud af en varmtvandshane, er det tegn på, at der er en utæthed, hvor der trænger drikkevand ind i fjernvarmesystemet. Drikkevand er kalkholdigt og vil over tid tilkalke fjernvarmesystemets varmevekslere, så de bliver ineffektive. Næste skridt er så at udbedre utæthederne.

Det kan du selv gøre

For din egen skyld er det en god idé at tjekke varmeinstallationen. Sådan gør du: 

 1. Luk for alle vandhaner i ejendommen. Bevæger hjulet på vandmåleren sig, kan det være tegn på en utæthed.
 2. Luk for vandforsyningen ved hovedhanen (ved vandmåleren). Åbn nu for en vandhane til varmt vand. Kommer der vedvarende varmt vand/grønt vand ud af den varme hane, er der en utæthed.

Sørg for, at vaskemaskinen eller opvaskemaskine ikke er i brug, når du foretager undersøgelserne.

Kontakt os

Ring til os, hvis du opdager grønt vand. Ring på 77 88 10 10, tast 1 efterfulgt af 2. 

Til gengæld er der ingen grund til at kontakte dit vandselskab, hvis du opdager grønt vand.

Tjek ændringer i varmeforsyningen hjemme hos dig. Du kan også tilmelde dig SMS-service og få en SMS, hvis der opstår forstyrrelser af driften med din fjernvarme. Så ved du det på forhånd, og du kender årsagen.

Mangler du varme eller varmt vand?

Vi er her for dig

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på?

Jo mere information vi har, desto bedre kan vi hjælpe dig. 

Send os dit spørgsmål eller udfordring, så vender vi hurtigt tilbage.

Klik her, og skriv til os

Du er også velkommen til at ringe til os. Vi kan hjælpe med alt fra spørgsmål til din regning eller tekniske spørgsmål om dit anlæg og måler.

Vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage fra kl. 8-15.

Ring på 77 88 10 10,
tast 1