Hvad vil du gerne
søge frem?

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitikken hos AffaldVarme Aarhus lægger op til samarbejde i organisationen om en sikker og sund arbejdsplads.

Her får du den fulde ordlyd.

Rammen om mål og løsninger for arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøpolitikken omfatter alle medarbejdere i AffaldVarme Aarhus. Den er diskuteret og vedtaget i arbejdsmiljøorganisationen hos AffaldVarme Aarhus.

Arbejdsmiljøpolitikken indgår i et samspil med virksomhedens personalepolitik, arbejdsmiljøledelsessystem og andre relevante politikker.

Arbejdsmiljøpolitikken understøtter virksomhedens strategiske retning. Revision af arbejdsmiljøpolitikken sker en gang årligt i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøpolitikken udgør grundlaget og rammerne for det lokale arbejdsmiljøarbejde både strategisk og operationelt, herunder arbejdet med indsats-/fokusområder samt arbejdsmiljømål.

Vision

Et godt arbejdsliv, på både kort og langt sigt, kræver et sundt arbejdsmiljø og bidrager både fysisk og psykisk til at fremme de ansattes arbejdsglæde og trivsel, og at ingen bliver syge af at gå på arbejde. Det gode arbejdsliv skabes i fællesskab og er et fælles ansvar for både medarbejdere og ledere.

For at vi som organisation kan nå den fælles ambition om det gode arbejdsliv, er det vigtigt, at vi trives og oplever tillid og retfærdighed i vores relationer på arbejdspladsen og i vores samarbejde med kunden, samarbejdspartnere og hinanden. Det gode arbejdsmiljø og kvalitet i løsningen af kerneopgaven er hinandens forudsætninger.

I AffaldVarme Aarhus vil vi samarbejde om at skabe en sikker og sund arbejdsplads:

Samarbejde – fordi arbejdsmiljøet altid er et fælles anliggende, og fordi nye løsninger i høj grad skal findes i berøringsfladerne mellem faggrupper, arbejdspladser og niveauer i organisationen.

Samarbejde handler også om tillid og åbenhed og om at turde tale om dilemmaer og de svære ting.

Samarbejde

Sikker arbejdsplads – hvor alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Hvor arbejdsmiljøet forebygger arbejdsulykker og fravær og bidrager til en arbejdsplads med fokus på trivsel.

Sikker arbejdsplads

Sund arbejdsplads – fordi vi vil undgå nedslidning på både kort og langt sigt.

Et godt og udviklende arbejdsmiljø med en balance mellem arbejds- og familieliv.
En arbejdsplads med trivsel for den enkelte, afdelingen og hele AffaldVarme Aarhus.

 

Sund arbejdsplads

Vi forebygger og forbedrer løbende

Vi prioriterer forebyggelse (gennem indsigt og forståelse) og skal løbende skabe forbedringer af arbejdsmiljøet.

Derfor arbejder vi systematisk med udvikling af arbejdsmiljøet og er forpligtet på at samarbejde om at dele viden på tværs i organisationen, så de gode erfaringer kan forankres.

Medarbejdere ved computer kigger på kort