Hvad vil du gerne
søge frem?

Planer og tal

Hvad er det, AffaldVarme Aarhus arbejder henimod? Hvad er resultaterne? Hvordan skaber vi dem? 

Her kan du kigge os i kortene. 

Tal, planer og strategier

Find mere viden om affald, varme og AffaldVarme Aarhus

Affald og cirkulær økonomi

Affald i tal

Hvor meget affald bliver genanvendt? Hvor meget affald afleverer aarhusianerne på kommunens genbrugsstationer? Og hvor meget af det afleverede affald bliver genanvendt?

I denne infografik kan skoleelever, studerende og andre interesserede gå på opdagelse i tallene og finde svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Affald i tal 2020

 

Plast til genanvendelse

Se her, hvad der sker den plast, du affaldssorterer, fra du smider den ud, til den bliver til nye produkter.

Sådan bliver plast genanvendt 2020 (PDF)

 

Plaststrategi 2020-2015

Med Plaststrategien vil Aarhus Kommune minimere unødvendig brug af plast og sikre bedre genanvendelse. Det sker gennem 11 indsatser, der involverer frivillige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, vidensinstitutioner og kommunen selv.

Du kan læse mere om plaststrategien her.

 

Affaldsanalyse 2018

Affaldsanalysen 2018 omfatter restaffald fra over 1.000 repræsentativt udvalgte husstande i Aarhus Kommune. Affaldet sorteres i otte forskellige affaldstyper, og giver et detaljeret indblik i, hvordan affaldet fra en gennemsnitlig husstand er sammensat.

Affaldsanalyse 2018 (PDF)

 

Miljødatablade

Hvert år aflægger AffaldVarme Aarhus årsrapport for affaldsenergianlægget og udarbejder miljødatablade for affaldsenergianlægget, genbrugsstationer og AVA-Green-produkter.
 
Du kan hente seneste årsrapport og miljødatablade i pdf-filerne nedenfor.  
Hvis du har brug for at få informationer for tidligere år, er du velkommen til at kontakte os.

Årsrapport 2020 - Affaldsenergianlægget (PDF)

Miljødatablad 2020 - Affaldsenergianlægget (PDF)

Miljødatablad 2020 - AVA-Green produkter (PDF)

 

Fjernvarme og energi

Energistrategi Aarhus

Energistrategi Aarhus er resultatet af et samarbejde mellem Aarhus Kommune og lokale energiselskaber inden for el og varme. Strategien er første skridt henimod et sammentænkt energisystem i Aarhus Kommune.

Læs mere om Energistrategi Aarhus her.

 

Organisation

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitikken hos AffaldVarme Aarhus lægger op til samarbejde i organisationen om en sikker og sund arbejdsplads.

Se arbejdsmiljøpolitikken

 

Miljøpolitik

Miljøpolitikken er med til at sikre, at AffaldVarme Aarhus leverer grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi.

Se miljøpolitikken