Hvad vil du gerne
søge frem?

Koncernen

Koncernen AffaldVarme Aarhus består af flere selskaber:

  • AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
  • AffaldVarme Holding A/S med fem datterselskaber

Selskabsstruktur i AffaldVarme Aarhus

Aarhus Kommune ejer selskaberne, og de er forankret i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

Selskaberne har egne bestyrelser.

Koncernstruktur diagram

Bestyrelsen i AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S og AffaldVarme Aarhus Holding A/S har medlemmer fra erhvervslivet, Aarhus Byråd og medarbejdervalgte repræsentanter. 

Mød bestyrelsen

Organisation i AffaldVarme Aarhus A/S

AffaldVarme Aarhus er driftsselskab for de andre selskaber. Her kan du få et overblik over ledelsen og de forskellige afdelinger. 

Ledelsen i AffaldVarme A/S består af administrerende direktør Bjarne Munk Jensen og cheferne for fjernvarme, genbrug og energi, bestyrelsessekretariatet, forretningsudvikling, marketing og staben. 

Mød ledelsen