Hvad vil du gerne
søge frem?

Mød bestyrelsen

Bestyrelsen i AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S og AffaldVarme Aarhus Holding A/S, har:

  • Tre medlemmer fra erhvervslivet
  • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
  • Tre medarbejdervalgte repræsentanter

Holdingselskabets datterselskaber har egne bestyrelser.

Bestyrelse

Thomas Rand

Formand
Udpeget af Aarhus Byråd

Thomas Rand er bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser indenfor energi. Han har været direktør i Rambøll og har arbejdet med energi og affaldshåndtering i mere end 30 år.

Marie Münster

Næstformand
Udpeget af Aarhus Byråd
Professor MSO på DTU

Marie Münster har siden 2018 været professor i energi system modellering på DTU og er uddannet på Aalborg Universitet.

Line Markert

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Advokat og partner i Horten

Line Markert er ekspert i energi og infrastruktur og er uddannet på Aarhus Universitet. Hun sidder i bestyrelsen for Aarhus Havn og for Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Anders Winnerskjold

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet

Anders Winnerskjold er selvstændig erhvervsdrivende. Som byrådsmedlem er han bl.a. medlem af Magistraten og formand for Bæredygtighedsudvalget.

Knud N. Mathiesen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Medlem af Aarhus Byråd for Dansk Folkeparti

Knud N. Mathiesen har arbejdet 35 år som sælger. Er som byrådsmedlem med i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Tvangsfjernelsesudvalget. Medlem af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Liv Gro Agdrup Jensen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Medlem af Aarhus Byråd for SF

Som byrådsmedlem er Liv Gro Jensen formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Teknisk Udvalg. Hun har tidligere arbejdet som projektleder på det sociale område.

Hanne Tokkesdal

Bestyrelsesmedlem
Valgt af medarbejderne i AffaldVarme Aarhus
Miljøleder

Hanne Tokkesdal er uddannet miljøingeniør. Hun har arbejdet med miljøledelse på tværs af AffaldVarme Aarhus og forretningsudviklingsprojekter inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed siden 2008.

Jens Rishøj Skov

Bestyrelsesmedlem
Valgt af medarbejderne i AffaldVarme Aarhus
Driftsleder

Jens Rishøj Skov er maskinmester fra Aalborg Maskinmesterskole. Han har arbejdet med varmeforsyning i flere tværgående og koordinerende funktioner siden 2008.

Kim Nørskov Beyer

Bestyrelsesmedlem
Valgt af medarbejderne i AffaldVarme Aarhus
Driftsassistent

Kim Beyer er elektriker. Han har arbejdet med styring og regulering af fjernvarmen i mere end 30 år. Han er næstformand i bestyrelsen for Hinnerup Fjernvarme.

Kontakt Bestyrelsessekretariatet