Hvad vil du gerne
søge frem?

Mød bestyrelse og ledelse i AffaldVarme Aarhus-koncernen

Mød koncernen

Koncernen AffaldVarme Aarhus har flere selskaber:

  • AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
  • AffaldVarme Holding A/S med fem datterselskaber

Aarhus Kommune ejer selskaberne, og de er forankret i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

Selskaberne har egne bestyrelser.

Mød bestyrelsen

Bestyrelsen i AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S og AffaldVarme Aarhus Holding A/S, har:

  • Tre medlemmer fra erhvervslivet
  • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
  • Tre medarbejdervalgte repræsentanter

Holdingselskabets datterselskaber har egne bestyrelser.

Bestyrelse

Thomas Rand

Formand
Udpeget af Aarhus Byråd

Thomas Rand er bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser indenfor energi. Han har været direktør i Rambøll og har arbejdet med energi og affaldshåndtering i mere end 30 år.

Marie Münster

Næstformand
Udpeget af Aarhus Byråd
Professor MSO på DTU

Marie Münster har siden 2018 været professor i energi system modellering på DTU og er uddannet på Aalborg Universitet.

Line Markert

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Advokat og partner i Horten

Line Markert er ekspert i energi og infrastruktur og er uddannet på Aarhus Universitet. Hun sidder i bestyrelsen for Aarhus Havn og for Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Anders Winnerskjold

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet

Anders Winnerskjold er selvstændig erhvervsdrivende. Som byrådsmedlem er han bl.a. medlem af Magistraten og formand for Bæredygtighedsudvalget.

Knud N. Mathiesen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Medlem af Aarhus Byråd for Dansk Folkeparti

Knud N. Mathiesen har arbejdet 35 år som sælger. Er som byrådsmedlem med i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Tvangsfjernelsesudvalget. Medlem af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Liv Gro Agdrup Jensen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Aarhus Byråd
Medlem af Aarhus Byråd for SF

Som byrådsmedlem er Liv Gro Jensen formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Teknisk Udvalg. Hun har tidligere arbejdet som projektleder på det sociale område.

Hanne Tokkesdal

Bestyrelsesmedlem
Valgt af medarbejderne i AffaldVarme Aarhus
Miljøleder

Hanne Tokkesdal er uddannet miljøingeniør. Hun har arbejdet med miljøledelse på tværs af AffaldVarme Aarhus og forretningsudviklingsprojekter inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed siden 2008.

Jens Rishøj Skov

Bestyrelsesmedlem
Valgt af medarbejderne i AffaldVarme Aarhus
Driftsleder

Jens Rishøj Skov er maskinmester fra Aalborg Maskinmesterskole. Han har arbejdet med varmeforsyning i flere tværgående og koordinerende funktioner siden 2008.

Kim Nørskov Beyer

Bestyrelsesmedlem
Valgt af medarbejderne i AffaldVarme Aarhus
Driftsassistent

Kim Beyer er elektriker. Han arbejdet med styring og regulering af fjernvarmen i mere end 30 år. Han er næstformand i bestyrelsen for Hinnerup Fjernvarme.

Koncernstruktur

AffaldVarme Aarhus er en koncern, hvor Aarhus Kommune ejer AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S og AffaldVarme Aarhus Holding A/S.

Holdingselskabet ejer fem datterselskaber.


Koncernstruktur diagram

Koncernens opgaver

Aarhus Kommune har givet AffaldVarme Aarhus til opgave at sikre stabil forsyning og arbejde strategisk med

  • Grøn omstilling
  • Cirkulær økonomi
  • Socialt ansvar, lave priser, effektiv drift og høj kundetilfredshed

Forventninger til AffaldVarme Aarhus

AffaldVarme Aarhus er et nyt kommunalt selskab fra og med 2020, og Aarhus Kommune ventes at vedtage den første ejerstrategi for selskabet i byrådsperioden 2021- 2025.

Her vil kommunen udtrykke sine forventninger til AffaldVarme Aarhus. 

Kontakt Bestyrelsessekretariatet

Ledelsen i AffaldVarme Aarhus-koncernen er også bestyrelse i koncernens selskaber

Ledelse

 

Direktør

Telefon: 29 20 92 74
E-mail: bjje@affaldvarme.dk 

Bjarne Munk Jensen

Fjernvarmechef

Telefon: 29 20 93 77
E-mail: elar@affaldvarme.dk 

Elsebeth Arendt

Genbrug- og Energichef

Telefon: 41 85 46 88
E-mail: rlv@affaldvarme.dk 

Lene van der Raad

Sekretariatschef

Telefon: 20 36 23 36
E-mail: ldp@affaldvarme.dk 

Lone Dannerby Paulsen

Chef for Forretningsudvikling

Telefon: 29 20 93 48
E-mail: lasso@affaldvarme.dk 

Lasse Sørensen

Marketingchef

Telefon: 41 89 09 66
E-mail: sidah@affaldvarme.dk 

Signe Hollensen

Stabschef

Telefon: 29 20 93 75
E-mail: lagh@affaldvarme.dk 

Lars Gjørtz Hougaard

Organisation i AffaldVarme Aarhus A/S

Det skal være nemt at være grøn

Læs mere om vores planer og se resultater

Hvilke mål har AffaldVarme Aarhus? Hvilke resultater bliver skabt? Se politikker og dokumentation.