Hvad vil du gerne
søge frem?

Du finder os overalt i din hverdag

Vi gør det nemt for dig at være grøn.

  • Når du sorterer affald
  • Når du tager et varmt bad
  • Når du vil tage et grønt valg i din bolig eller virksomhed
  • Eller når du søger et job eller en spændende partner til et grønt projekt

Vi gør det nemt at være grøn

Sådan lyder hovedbudskabet i AffaldVarme Aarhus’ strategi 2021-2025.

AffaldVarme Aarhus vil gøre det nemt for kunder og samarbejdspartnere at bidrage til den grønne omstilling.

 

Far og søn leger i skoven

Affaldsplanen skal gøre Aarhus mere cirkulær

"På vej mod et cirkulært Aarhus" er navnet på den første affaldsplan, AffaldVarme Aarhus har lavet som selskab. 

Det er i høj grad aarhusianernes affaldsplan. 3.700 aarhusianere har nemlig givet deres mening, idéer, input og ønsker til fremtidens affaldshåndtering.

1. marts 2022 skifter AffaldVarme Aarhus navn til Kredsløb.

Et navn, der bedre afspejler vores værdier, strategi og ambitioner for den grønne omstilling.

Hver dag arbejder vi nemlig for at skabe det mest optimale kredsløb for energi og ressourcer. 

AffaldVarme Aarhus bliver til Kredsløb

Løsninger vi leverer til Aarhus

Vi har tæt ved 62.000 kunder, og vi leverer fjernvarme til 330.000 indbyggere i Aarhus-området. Vi har 2.260 km fjernvarmerør.

Vi er en af de store i fjernvarmebranchen

Affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg laver affald om til el og fjernvarme.

Højeffektivt, miljørigtigt og med en vigtig rolle for, at Aarhus kan holde varmen året rundt.

Fra affald til energi

Dit affald cirkulerer.
Genbrug er nummer 1.
Genanvendelse er nummer 2.

Genbrugsstationerne sender 88 % til genanvendelse. 64,5 % af alt affald bliver genanvendt, og 165.000 ton afsætter vi som genanvendte anlægsmaterialer.

Igen og igen og igen

Bjarne Munk Jensen, adm. direktør

”Aarhus kan regne med AffaldVarme Aarhus. Det er en mærkesag!

Sikker drift, konkurrencedygtige priser og de mest engagerede medarbejdere i forsyningsbranchen.

Det giver tilfredse kunder med tillid til, at vi sammen med andre yder vores bedste for, at Aarhus bliver CO2-neutral i 2030.”

AffaldVarme Aarhus spiller en rolle i samfundet

Eller i hvert fald vores service.

Vi har 353.000 affaldskunder og henter affald hos alle 170.000 husstande i Aarhus Kommune.

Så ja.

Alle bruger AffaldVarme Aarhus.

Alle bruger AffaldVarme Aarhus

I 2020 byggede AffaldVarme Aarhus for 300 mio. kr.

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen arbejder gerne for os.

Med en årlig omsætning på 2,1 mia. kr. er vi så heldige, at både jobsøgende og spændende grønne virksomheder kigger i vores retning.

Vores projekter holder hjulene i gang

AffaldVarme Aarhus har vedvarende energi til fjernvarme øverst på dagsordenen.

Geotermi og store varmepumper er eksempler på det, vi gerne vil have ind i fremtidens fjernvarme.

Fremtidens varmeforsyning er en mærkesag

Det skal være nemt at være grøn

Læs mere om vores planer og resultater

Hvilke mål har AffaldVarme Aarhus? Hvilke resultater bliver skabt? Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med affald, miljø, energi, arbejdsmiljø mv. 

Vi står på mål for det vi gør

AffaldVarme Aarhus vil være i front med indsatsen til fordel for miljø og arbejdsmiljø.

Det forventer vores kunder, medarbejdere og det omgivende samfund.

Det står vi på mål for og lever op til nationale standarder for miljø og arbejdsmiljø og er certificerede efter Dansk Standard.

I 2021 er vores arbejdsmiljø internationalt certificeret efter DS/EN ISO 45001.

Vi er certificerede i:

  • DS/EN ISO 14001 for miljø
  • DS/EN ISO 45001 for arbejdsmiljø

Er dit drømmejob at få aarhusianerne til genbruge mere affald?

Er du til teknik, data og godt håndværk?

Ønsker du at sætte dit aftryk på fremtidens fjernvarme?

Så kom med på vores hold! Hos os arbejder mange faggrupper sammen om at skabe grøn energi til hele Aarhus.

Kom med på holdet

Vil du whistleblowe om AffaldVarme Aarhus?

Med whistleblowerordningen kan du sikkert og anonymt indberette, hvis du har oplevet eller har mistanke om, at AffaldVarme Aarhus, vores medarbejdere eller bestyrelse laver alvorlige brud på reglerne.